Kdo využívá naše služby?

Státní správa a školství
Státní správa oceňuje exaktnost a dostupnost evidovaných dat. Školní zařízení naopak preferují jednoduchost a snadné zaškolení personálu. Vzhledem k velké variabilitě systému ISP je možno tyto požadavky vyslyšet a systém obratně přizpůsobit zákaznickým potřebám.
Cateringové společnosti
Cateringové společnosti a restaurační zařízení oceňují především variabilitu našeho systému, neboť je klíčové přizpůsobit se dané oblasti podnikání a vytvořit tak jednotný celek, který dopomůže šetřit čas a peníze. Integrovaná koncepce systému ISP tedy přináší značné zefektivnění prováděných činností.
Průmyslové podniky
Společnosti operující v průmyslové sféře kladou velmi přísné nároky na optimalizaci času a peněz. Informační systém ISP umožňuje v takových případech dosahovat značných úspor. Je možné například efektivně sjednotit a zpracovávat data nebo snížit náklady na personální agendu.